21-06-2017 Zoom In - Entrevista amb l'alcaldessa de L'H, Núria Marín

Repàs de l'actualitat local en l'equador del mandat municipal