16-06-2017 Zoom In - 50 anys d'història del barri de Can Serra