Ple extraordinari d'octubre Reproduir video

09-10-2020 Ple extraordinari d'octubre

Destaquem Tots els vídeos

 • Video: 22/10/2020

  22/10/2020

  Entrevista de L'Informatiu - Anna Simó, exmembre Mesa del Parlament

 • Video: 09-10-2020

  09-10-2020

  Ple extraordinari d'octubre

 • Video: 28/06/2020

  28/06/2020

  Entrevista de L'Informatiu - Antoni García, portaveu grup municipal d'ERC

 • Video: 23-09-2020

  23-09-2020

  Resum Ple Municipal setembre 2020

 • Video:

  Ple Municipal setembre 2020 (3) - Mocions Cs, L'H en Comú Podem i PP

 • Video: 23-09-2020

  23-09-2020

  Ple Municipal setembre 2020 (2) - Mocions conjuntes, PSC i ERC

L'entitat esportiva Ingym busca un local per entrenar

Fins ara entrenaven a l'institut Bisbe Berenguer

Episodi d'alta contaminació per partícules

La Generalitat recomana moderar l'activitat a l'aire lliure

Anna Simó: "Aquesta sentència deixa una jurisprudència que afecta al debat parlamentari lliure"

Entrevista a l'hospitalenca i ex membre de la Mesa del Parlament de Catalunya

Educació referma que les escoles són segures i que les mesures són efectives

Explica que l'increment de grups confinats es deu a l'augment de contagis en la població general

Enviar aquesta notícia per e-mail Imprimir aquesta notícia politica 09. 10. 2020

L'Hospitalet manté congelades les ordenances fiscals per al 2021

Es redueix la taxa per recollida d'escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha aprovat de forma inicial la proposta d’ordenances fiscals i taxes per al 2021. Es manté congelat l’impost sobre béns immobles (IBI) de caràcter residencial i econòmic, és a dir magatzem, estacionament, comercial, oci i hostaleria, industrial i oficines. El projecte de noves ordenances, que mantenen els criteris de tarifació social i ambiental i les polítiques fiscals redistributives, ha tingut el vot en contra d'ERC i l’abstenció de la resta de formacions.

La proposta d’ordenances fiscals modifica la bonificació per a famílies nombroses. S'incrementa en un 3 % el sostre del valor cadastral del domicili habitual, que passa de 72.600 a 74.778 euros. Aquesta modificació ve donada per l’increment dels valors cadastrals del municipi, com a conseqüència de l’aplicació del coeficient d’actualització cadastral realitzat el 2020.

La resta d’impostos, és a dir l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO), també mantenen el tipus tributari existent. 

El tinent d'alcalde d'Hisenda, Francesc Belver, explica que “fem una reducció de la taxa de recollida d’escombraries de comerç i industrials i incrementem la taxa de la grua, així com ell preu de l’aparcament en superfícies a les zones blaves i verdes per a no residents”

Altres novetats de la proposta d’ordenances són la reducció d’un 15 % de la taxa per recollida d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals; l’increment d’un 20 % de la taxa de retirada de vehicles de la via pública, i d’un 13 % i un 10 % en les taxes per estacionament públic en les zones blaves i verdes, respectivament.

En aquesta aprovació provisional s'han abstingut, L'H En Comú Podem i el Partit Popular, que presentaran al.legacions per introduir canvis.

En concret, la portaveu grup municipal PP, Sonia Esplugas, afirma que “les modificacions que es plantegen són insuficients per ajudar als veïns a poder suportar la crisi econòmica derivada de la sanitària”.

De la seva banda, Núria Lozano, portaveu grup municipal L'H En Comú Podem, ha valorat positivament “les noves ordenances tot i que trobem a faltar un plantejament més agosarat donada l’excepcionalitat de la situació. Caldria introduir conceptes com la tarifació social”

Finalment, des de Ciutadans, el seu portaveu municipal, Miguel García, ha argumentat l’abstenció de la seva formació “perquè encara hi ha marge de maniobra, i és probable que finalment votem a favor”

Esquerra Republicana ha estat l'únic partit que ha votat en contra ja que creuen que aquestes ordenances no són les que L'Hospitalet necessita. El portaveu grup municipal del republicans, Antoni Garcia, ha anunciat que presentaran al•legacions “per a la rebaixa de l’IBI en un 5% per compensar la pujada del 3%. A més, calen més bonificacions a l’IBI de les famílies nombroses, vulnerables que estan patint aquesta crisi i també per a les famílies monoparentals”

El Ple ha donat el seu suport a delegar en la Diputació de Barcelona perquè exerceixi les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

Alguns d’aquests impostos que passa a gestionar l’organisme supramunicipal són l’impost sobre béns immobles (IBI); l’impost sobre activitats econòmiques (IAE); l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM); l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana; l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres, i la taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

També s’ha aprovat delegar en la Diputació de Barcelona la gestió i la recaptació de multes que s’imposin per infraccions a la normativa vigent en matèria de trànsit i circulació de vehicles, amb l’objectiu d’assolir una major efectivitat, ja que poden abastar els béns i drets situats dins de tota la demarcació de Barcelona i no només de L’Hospitalet.

La Diputació de Barcelona porta a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de les entitats locals a través del seu Organisme de Gestió Tributària creat per a aquesta finalitat i que ha assolit un elevat índex d’eficàcia, tant per l’especialització del seu personal tècnic com per les economies d’escala dimanades d’un projecte global de volum creixent.