L'Informatiu - 25-05-2022 Reproduir video

25-05-2022 L'Informatiu - 25-05-2022

Destaquem Tots els vídeos

 • Video: 25-05-2022

  25-05-2022

  Aula L'H 25 maig - 50 anys de l'Hospital Universitari de Bellvitge

 • Video: 25-05-2022

  25-05-2022

  Ple municipal maig 2022 - (3) Mocions L'H en Comú Podem, PP i precs i preguntes

 • Video: 25-05-2022

  25-05-2022

  Ple municipal maig 2022 - (2) Mocions ERC i Ciutadans

 • Video: 25-05-2022

  25-05-2022

  Ple municipal maig 2022 - (1) Dictàmens i mocions conjuntes

 • Video: 25-05-2022

  25-05-2022

  L'Informatiu - 25-05-2022

 • Video: 24-05-2022

  24-05-2022

  Entrevista de L'Informatiu - Quim Solías - Documental Històries de la migració a L'H

 • Video: 24-05-2022

  24-05-2022

  L'Informatiu - 24-05-2022

 • Video: 23/05/2022

  23/05/2022

  Entrevista de L'Informatiu - Felipe Campos, dtor gral AEItaca

 • Video: 23-05-2022

  23-05-2022

  L'Informatiu - 23-05-2022

Hispack i Graphispag presents a Fira Granvia fins al 27 de maig

Mostren el poder del packaging per innovar processos industrials i hàbits de consum

Pas decisiu per fer el nou CUAP i l'ambulatori de Sant Josep

Acord unànime de Ple, que cedirà el solar de Josep Tarradellas a la Generalitat

La plantilla de Rosich exigeix garantia de transport abans de marxar a Terrassa

Fan mobilitzacions de protesta per no estar d'acord amb les condicions que marca l'empresa

L'escola Pau Sans guanya un dels premis Baldiri Reixac pel Tàndem amb el Centre d'Art Tecla Sala

Aquest curs el projecte s'ha centrat en l'exposició "Redonda redonda" d'Alberto Peral

Es presenten les conclusions del procés participatiu del PDU Biopol-Granvia

Està previst allargar-lo en una segona fase per trobar més consens

Enviar aquesta notícia per e-mail Imprimir aquesta notícia ciutat 15. 11. 2021

L'impost de la Plusvàlua torna a estar actiu

L'Hospitalet podria recaptar uns dos milions menys amb els canvis en el tribut de la Plusvàlua

Aquelles persones que acreditin que han venut o heretat un habitatge o terreny urbà que no ha augmentat de valor estaran exempts de pagar la plusvàlua. L'impost de plusvàlua és el segon que més ingressos aporta als consistoris, només per darrere de l'Impost de Béns Immobles (IBI). Els ajuntaments estudien com compensar la pèrdua de recaptació.

L’impost de la Plusvàlua torna a estar actiu des del 10 de novembre. Aquest tribut és recaptat pels ajuntaments i grava l’augment de valor d’un terreny urbà o habitatge quan es ven, s’hereta o es dóna.

Una sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26 d’octubre declarava inconstitucional el sistema de càlcul d’aquest impost, establert en la Llei reguladora de les hisendes locals. Els ajuntaments van demanar una resposta a l’estat, ja que la supressió del tribut suposa una disminució important dels seus ingressos. Ara, el Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat un Reial decret llei que estableix un nou sistema de determinació de la base imposable de l’impost de la plusvàlua.

Hi ha la possibilitat d'optar entre dos sistemes, cada contrubuent podrà escollir el sistema que li sigui més beneficiós. Un és el sistema Objectiu, consistent en què la base imposable de l'impost és el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl en el moment de la meritació, però aplicant uns nous coeficients fixats al decret. L'altre és el sistema de Plusvàlua real, que consisteix en la diferència entre el preu de venda i el d'aquisició després d'aplicar-hi la proporció del valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total.

No cal tributar les operacions sense guany patrimonial
 
Aquelles persones que acreditin que, per exemple, han venut un immoble per un import menor al qual els hi havia costat, estaran exempts de pagar la plusvàlua. La sentència del Tribunal Constitucional no té efectes retroactius, és a dir, no es poden reclamar quantitats ja pagades. L'única excepció són els casos de persones físiques o jurídiques que havien reclamat que no hi havia guany patrimonial i que estiguin pendents de resolució.
 
L’Ajuntament tenia pressupostat recaptar uns 14 milions d’euros per la Plusvàlua. Algunes estimacions calculen que aquest import es pot reduir en un 15%, el que suposaria deixar d’ingressar uns 2 milions d’euros en el cas de L’Hospitalet. "Sembla evident que hi haurà una minoració en els ingressos municipals", indica Francesc Belver, tinent d'Alcaldia de L'Hospitalet. "Las idea és parlar amb el Ministeri d'Hisenda i veure, si hi hagués aquesta pèrdua, com es pot compensar", afegeix el regidor.
 
Una altra novetat que estableix el reial decret llei és que caldrà tributar la venda, herència o donació d’un habitatge o terreny que generi un guany patrimonial encara que no hagi passat un any des de l'última transmissió.
 
Els ajuntaments disposen ara de sis mesos per modificar l’ordenança municipal i adaptar-la al nou sistema de càlcul. Mentrestant, els ciutadans han de pagar l’impost segons els sistemes de càlcul que estableix el reial decret.