• CiU demana responsabilitats a l'equip de govern en el cas de Can Arús

Enviar aquesta notícia per e-mail Imprimir aquesta notícia diari 07. 06. 2006

CiU demana responsabilitats a l'equip de govern en el cas de Can Arús

Un informe elaborat per arquitectes de l'AADIPA dona la raó als arguments de CIU

L'informe ha estat redactat per membres de l'Agrupació d'arquitectes per a la defensa i la intervenció en el patrimoni arquitectònic.
Els regidors del Grup municipal de Convergència i Unió, la portaveu Meritxell Borràs i Jaume Pallarès, han presentat als mitjans de comunicació els resultats d'un estudi elaborat per membres de l'AADIPA (Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic), de l'òrbita del Col·legi d'Arquitectes, en relació a la construcció d'un bloc d'habitatges que s'ha fet tocant una de les façanes de la masia de Can Arús, i que el grup de CiU va denunciar quan van començar les obres de l'edifici.

El resum de l'informe d' AADIPA que els regidors de CiU han facilitat als mitjans de comunicació diu que "un cop analitzada tota la documentació consultada sobre Can Arús i la nova edificació, l'argumentació de l'Ajuntament apareix com a incorrecta en algun dels seus aspectes. Tota la problemàtica començà però per la concepció de la façana de ponent com una paret mitgera, amb les finestres tapiades i per tant segons ells sense dret a vistes, que permet la construcció en solar contigu de qualificació 13b, d'una nova edificació."

Aquesta concepció de la façana de ponent com a "paret mitgera" no és correcta, segons l'informe. "Una masia -diu- acostuma a ser una edificació aïllada ja sigui formada per una única construcció o bé per la suma de diferents cossos. A causa d'aquest fet, tota la seva pell serà considerada com a façana pel seu caràcter d'edifici ‘a quatre vents'".

Meritxell Borràs ha anat posant l'accent en cada un dels aspectes de l'informe dels membres d'AADIPA, el qual defensa l'hipòtesi de CIU sobre la irregularitat de la construcció. Finalment, entre d'altres moltes consideracions, les conclusions de l'informe diuen que que "a l'hora de la revisió del Catàleg, es considera que la masia de Can Arús hauria d'haver tingut tot el seu perímetre protegit" i que "si s'hagués seguit la normativa del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, s'hauria hagut de fer un informe previ a l'atorgament de la llicència d'obres per part del Departament de Patrimoni de l'Ajuntament, on s'hagués detectat la impossibilitat de construir el nou edifici tot tapiant la façana de ponent de Can Arús".

Davant de totes aquestes valoracions, Meritxell Borràs ha recordat que en el moment d'iniciar-se les obres el seu grup ja es va mostrar contrari a aquesta construcció i al fet d'adossar un edifici a una de les façanes de la masia catalogada de Can Arús i ha demanat que "algú, ja sigui el tinent d'alcalde d'Urbanisme o el tinent d'alcalde de Cultura, ha d'assumir la seva responsabilitat en aquests fets".

Resposta d'Urbanisme
De la seva banda, Àlex Mora, cap del servei d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament, ha respòs a les declaracions de Meritxell Borràs afirmant que el Consistori va actuar amb total legalitat en permetre que s'aixequés un edifici aparellat a la façana de ponent de la masia de Ca n'Arús.

Mora ha manifestat que respecta l'opinió de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, però ha reiterat que l'Ajuntament en el moment de concedir la llicència es va fer amb tots els informes necessaris que especificaven que si la parcel•la del costat tenia potestat d'edificabilitat, la paret que la separa de Can n'Arús és mitjanera.

El cap d'Urbanisme ha puntualitzat que, al marge de valoracions polítiques, si els redactors del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de la ciutat han considerat que la construcció del nou edifici és correcta, el seu paper com a responsable del servei ha estat concedir la llicència i que tots els elements que la conformen siguin correctes.

Canal-h.net 07/06/06
Imprimir