• CiU demana que s'aturin les obres que es fan tocant a Ca n'Arús

Enviar aquesta notícia per e-mail Imprimir aquesta notícia diari 14. 07. 2004

CiU demana que s'aturin les obres que es fan tocant a Ca n'Arús

El grup municipal demana un informe a la Conselleria de Cultura

Meritxell Borràs, portaveu de CiU a l'Ajuntament, ha demanat a l'equip de govern de L'Hospitalet que prengui les mesures necessàries per tal que el cost del que considera una greu errada no gravi l'hisenda municipal.
El grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya ha demanat a l'equip de govern de l'Ajuntament que prengui "les mesures adients, a fi i efecte que no es produeixi un major cost indemnitzador per a l'erari municipal i no perjudicar encara més a tercers, per haver deixat passar temps sense adoptar les mesures escaients" en relació a les obres que s'estan fent pràcticament tocant una façana de Can N'Arús, segons ha explicat la portaveu del grup, Meritxell Borràs.

Les mesures adients serien en primera instància i en opinió del grup, la paralització de les obres.

CiU també ha posat aquest tema en coneixement del director del Patrimoni Cultural de la Generalitat, de la directora de Serveis Territorials de Cultura i de la consellera de Cultura. La missiva enviada explica que "hem tingut notícia a través de diversos ciutadans i entitats de la ciutat, de l'atorgament de llicència per bastir una edificació al carrer Provença número 78 de L'Hospitalet que afecta la Masia de Ca n'Arús que està inclosa en el PEPPA (Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de L'Hospitalet) aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona".

Donades les característiques de l'obra i la possible afectació d'una construcció catalogada, el grup de CiU demana que sigui la Comissió de Patrimoni de Catalunya qui elabori un informe "respecte l'afecció que suposi l'edificació esmentada envers el bé protegit i la normativa de protecció patrimonial, prèvia inspecció ocular, tot això per tràmit d'urgència pels motius esmentats".

Meritxell Borràs ha explicat també que encara no han tingut accés a l'expedient de l'obra i ha demanat que cap projecte que pugui afectar a un edifici o bé catalogat rebi autorització de l'Ajuntament sense que tingui prèviament l'oportú informe dels serveis de patrimoni i no únicament els urbanístics.

Borràs ha fet esment també a les possibles responsabilitats polítiques que es derivin d'aquest fets els quals ha qualificat de "barbaritat, al marge que això pugui ser o no una il·legalitat" i ha manifestat que "el senyor Molina –tinent d'alcalde d'Urbanisme, Obres i Habitatge- no pot oblidar que la última firma és la seva i en aquest sentit hi ha una responsabilitat política molt important. Aquesta és una errada que recau sobre les seves espatlles; també sobre les espatlles de la gent de Cultura, que hauria d'exigir poder dir quelcom sobre aquest tema, i en definitiva, també sobre l'alcalde".

Canal-h.net 14/07/04
Imprimir