Veïns - Vivències als Relat-HOS de l'Hospital de Bellvitge i l'escultor Germán Consetti
I els cinemes de barri amb Manuel Domínguez
27 d’octubre 2020