Tàndem Frederic Mistral - Projecte. Els països. 4t B
19 de juny 2023