Tàndem Frederic Mistral - Projecte. Els països. 4t A
19 de juny 2023