Ple octubre 2022 - (1) Dictàmens
26 d’octubre 2022