Ple gener 2023 - (3) - Mocions LHECP, PP i precs i preguntes
25 de gener 2023