Ple Febrer 2023 - (3) - Mocions L' H En Comú Podem, PP i Precs i Preguntes
22 de febrer 2023