Jornada de Poesia Jove de L'H 2023
24 de juny 2023