Taquilla Inversa
Dijous a les 20 hores
El programa de cultura amb actuacions, entrevistes i reportatges