La Unitat de Cirurgia Pancreàtica del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge va dur a terme durant 2022 un total de 54 duodenopancreatectomies cefàliques sense mortalitat postoperatòria, xifra rècord del nostre entorn.

Vuit d’aquestes operacions van ser amb cirurgia mínimament invasiva (robòtica o laparoscòpica). Les xifres són importants pel que fa a la quantitat d’intervencions realitzades per un únic centre sanitari com pels resultats qualitatius, ja que es tracta d’una operació altament complexa i és molt complicat arribar a una mortalitat nul·la durant tot un any.

La duodenopancreatectomia cefàlica o cirurgia de Whipple està indicada principalment per tractar els tumors localitzats al cap pancreàtic. Consisteix en l’extirpació del cap del pàncrees, el duodè, la vesícula biliar i la via biliar extrahepàtica, seguida de la posterior restauració de la continuïtat pancreàtica, biliar i digestiva.

És una intervenció molt complexa i que només es pot dur a terme en centres amb un volum elevat i amb alta experiència. Entre les principals claus de l’èxit de la Unitat de Cirurgia Pancreàtica de l’Hospital de Bellvitge, els seus membres destaquen l’expertesa, l’estandardització de la tècnica, una bona selecció de malalts en l’estadi radiològic, i una optimització dels malalts mitjançant el protocol ERAS de recuperació intensificada després de la cirurgia, amb un paper molt important de la infermeria.

De fet, des de fa uns anys, el Servei Català de la Salut promou la concentració d’aquest tipus d’intervenció en uns pocs centres experts. En concret, a tot Catalunya, durant el 2021 es van realitzar 215 duodenopancreatectomies cefàliques. L’índex de complicacions d’aquesta cirurgia se situa al voltant del 50%, i la mortalitat postoperatòria dels centres experts i de referència es troba per sota del 5%.