L’Agència Tributària ha reconegut en últims mesos un error en la tributació de l’IRPF d’aquells treballadors que van cotitzar a la Mutualitat Laboral de Banca fins al 1978. I això ha fet que Hisenda hagi de retornar els diners a aquestes persones que han tributat més per les seves pensions.

Aquest canvi arriba arran d’una sentència del Tribunal Suprem de principis de 2023 sobre mutualistes i IRPF, en què canvia el criteri de l’Agència Tributària i reconeix aquells pensionistes que van cotitzar a la Mutualitat Laboral de Banca el dret a gaudir d’una reducció fiscal del 100% per la part cotitzada fins al 31 de desembre de 1966, i d’un 25% per la part cotitzada fins al 1978.

Tot i que la sentència es pronuncia sobre la Mutualitat Laboral de la Banca, és extensible a la resta de mutualitats amb les mateixes característiques, com professionals de la construcció, les elèctriques o la pesca. Per tant aquells contribuents que rebin pensions de la Seguretat Social i hagin cotitzat una Mutualitat Laboral abans de 1978 poden veure’s beneficiats.

Estrella Muñoz, assessora fiscal de HV Asesores, ha explicat que “la gent que pot demanar la devolució de les mutualitats de l’IRPF seran els jubilats que van tributar indegudament entre 1967 i 1978. Perquè durant aquest període de temps aquests treballadors cotitzaven per les mutualitats i no pas per la seguretat social per temes legals d’aquell moment. Per tant ara alhora de jubilar-se i fer la renda, la seguretat social és una despesa i en canvi la mutualitat se considera un ingrés”.

Per poder reclamar-la els pensionistes afectats hauran de sol·licitar una rectificació de l’autoliquidació de l’IRPF pels anys no prescrits. Això és la renda dels últims quatre exercicis. És important aportar la documentació adequada que justifiqui la reclamació, com l’informe de vida laboral, el certificat de l’import anual de la pensió, el certificat de l’empresa on es va treballar i el número de compte bancari on realitzar la devolució.

Per sol·licitar aquesta devolució l’Agència Tributaria ha habilitat en la seva seu electrònica un formulari per tramitar aquestes devolucions de l’IRPF.

En cas que el beneficiari hagi mort, els seus hereus també tenen dret a sol·licitar la devolució de l’IRPF pels exercicis que encara no hagin prescrit. Per tant, no poden haver passat més de quatre anys.