Fer servir la Intel·ligència Artificial per prendre decisions més ben fonamentades sobre possibles trasplantaments de medul·la òssia, aquest és el punt clau d’una eina tecnològica que han desenvolupat dos investigadors de l’IDIBELL i l’ICO, després d’analitzar més de 30.000 casos.

L’experta en Bioestadística, Blanca Rius-Sansalvador, i l’investigador d’Hematologia, Alberto Mussetti, han desenvolupat un algoritme que creua diverses dades rellevants d’aquests 30.000 pacients del Registre Europeu de Trasplantaments, des de l’edat a la quimioteràpia que hagin rebut, passant per la seva farmacodinàmica, el metabolisme i la resposta a la medicació, entre d’altres.

Mussetti ha indicat que aquest algoritme d’IA té el potencial de “poder valorar a la vegada tots aquests factors, que amb les metodologies estadístiques estàndard probablement seria més problemàtic”.

Alberto Mussetti és un dels autors d’aquesta nova eina de diagnòtsic clínic

El trasplantament de medul·la òssia soluciona bona part de les malalties de la sang, però el factor de toxicitat i les complicacions derivades, com les infeccions, son un aspecte a tenir molt en compte.

L’eina dissenyada per l’equip de l’IDIBELL i l’ICO està pensada no tant per als casos que tenen un pronòstic molt clar, sinó per aquells casos en què cal filar molt prim amb el risc de mort per toxicitat.

Alberto Mussetti ha explicat que “amb els pacients que hagin estat cribats amb paràmetres més simples pagaria la pena fer servir aquest ‘score’ per poder determinar de forma més precisa quin serà el factor de toxicitat”.

Segons Mussetti , el tractament personalitzat amb intel·ligència artificial està cridat a consolidar-se en la pràctica clínica “i diria que la nostra feina podria entrar en el terreny de la medicina de precisió a l’hora de concretar el nivell de risc per toxicitat”.

L’investigador Alberto Mussetti confia que la bona repercussió acadèmica d’aquest estudi faciliti una ràpida aplicació clínica, sobre tot en el terreny de l’Hematologia, les malalties de la sang, on la IA encara no ha entrat amb tanta força que en altres disciplines mèdiques, com la Cardiologia.