El Centre de Salut Mental de Santa Eulàlia ha obtingut la certificació de qualitat de l’Observatori Innovació en gestió de la Sanitat a Catalunya. Ha estat premiat per gestionar amb eficiència a través d’una consultoria on-line els casos de salut mental abans de fer-ne la derivació al centre, reduint així les llistes d’espera. 

L’experiència es va posar en marxa fa un any. Els metges de capçalera comenten per correu electrònic els casos de salut mental amb els especialistes en Psiquiatria abans de fer la derivació. Les dades que aporta el psiquiatra permeten al metge de família decidir si el pacient ha de derivar-se a l’especialista, si cal una atenció urgent, o si amb l’atenció del metge de capçalera és suficient.

La doctora Mariona Guàrdia, promotora de la iniciativa, ha explicat que “fins ara anàvem un cop al setmana als ambulatoris. D’aquesta manera els metges de família tenen més accessibilitat a nosaltres per poder-nos preguntar qualsevol dia de la setmana. La nostra resposta és gairebé immediata”.

La Dra. Guàrdia ha afegit que “els casos més greus els podem portar d’una forma conjunta i quan els detectem derivar-los de forma urgent al Centre de Salut Mental de Santa Eulàlia”.

A partir d’una major interrelació entre atenció primària i els especialistes a través d’una consultoria on-line, s’ha incrementat l’eficiència en la gestió dels casos amb reducció de les llistes d’espera.

El Dr. Salvatore Aguilar és promotor de la iniciativa. “El propi psiquiatra és qui gestiona l’agenda de l’Àrea Bàsica de Salut amb Psiquiatria. Hem aconseguit reduir les llistes d’espera de 46 dies, inicialment, a 6 dies al final de l’experiència.

El doctor Salvatore Aguilar ha destacat “la detecció precoç dels casos que són més greus sense haver d’esperar tants dies per ser atesos. Fonamental quan parlem de casos de malaltia mental greu”.

Aquesta iniciativa pionera del Centre de Salut Mental de Santa Eulàlia podria ser implantada a altres centres del sistema sanitari català.