El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha cedit a l’Ajuntament de L’Hospitalet la titularitat d’un tram del Carrer 3/Ctra. antiga del Prat i del seu ramal de connexió amb la Ronda Litoral (B-10).

El lliurament al consistori es divideix en tres subtrams: la calçada del denominat carrer 3 en sentit L’Hospitalet, la calçada del denominat carrer 3 en sentit Zona Franca i el ramal d’accés a la B-10 (Ronda Litoral) en sentit Lleida des de la calçada de la via d’enllaç en sentit L’Hospitalet.

Font: Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible

La longitud de tronc del tram que se cedeix és d’aproximadament 1.421 metres, amb una superfície estimada de 47.130 metres quadrats, que comprèn la zona que afecta la infraestructura i el domini públic que hi estan vinculats.

La cessió és efectiva des del 28 de novembre passat. “Aquesta cessió no menyscaba la continuïtat de la xarxa viària estatal ni la funcionalitat d’aquesta, ja que aquest tram ha adquirit la condició de via urbana i no té funció de servei al trànsit de llarg recorregut”, expliquen des del Ministeri. Així mateix, asseguren que aquest canvi de titularitat no comporta cap transferència de capital, ni genera obligacions econòmiques o despesa per a l’Administració General de l’Estat.

“Així, l’Ajuntament de L’Hospitalet assumeix la titularitat dels trams de carreteres ressenyats, amb tots els seus elements auxiliars i equipaments, sent a partir del dia de la signatura, el seu titular i, conseqüentment, responsable de la seva conservació, defensa i explotació “, remarquen les mateixes fonts.