L’Hospital de Bellvitge i l’IDIBELL han participat en l’estudi APRIL, que ha mostrat uns bons resultats en un nou fàrmac que redueix significativament la mortalitat i la discapacitat funcional a llarg termini dels pacients amb ictus isquèmic.

La prestigiosa revista científica JAMA Neurology ha publicat els resultats positius de l’assaig clínic APRIL de Fase 1b/2a d’aptaTargets, on han participat l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’IDIBELL. Aquest assaig clínic ha avaluat la seguretat i l’eficàcia de l’ApTOLL, un innovador fàrmac neuroprotector en combinació amb tractament endovascular (TEV) en pacients amb ictus isquèmic agut.

Els resultats de l’estudi APRIL han demostrat que l’administració de 0.2 mg/kg d’ApTOLL dins de les 6 hores posteriors a l’accident cerebrovascular isquèmic agut en combinació amb TEV va ser segura i ben tolerada. Una altra bona notícia és que es va associar amb la disminució de la mortalitat del 18% al 5% juntament amb una reducció de la discapacitat funcional als 90 dies en comparació del placebo.

El Dr. Pere Cardona, director del Programa Neurovascular i de la Unitat d’Ictus del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i investigador principal de l’IDIBELL, ha subratllat la rellevància dels resultats de l’assaig, ja que “és el primer fàrmac neuroprotector que demostra una gran eficàcia i seguretat en la fase hiperaguda de l’ictus greu i això el fa candidat a imminents estudis hospitalaris i prehospitalaris, en que l’HUB i l’IDIBELL són colíders”.

L’estudi APRIL ha inclòs 151 pacients: 32 a la Fase 1b i 119 a la Fase 2a. La població de l’estudi han estat homes i dones no embarassades entre 18 i 90 anys amb un accident cerebrovascular incapacitant en el moment de l’aleatorització. APRIL és un assaig clínic realitzat a 14 centres de referencia en ictus a Espanya i França, que es va iniciar el 2020. L’assaig és de Fase 1b/2a, doble cec, aleatoritzat, multicèntric i controlat amb placebo.

Els pacients que van formar part de l’estudi APRIL van rebre aleatòriament el fàrmac ApTOLL o placebo per via intravenosa abans de la trombectomia. La població total analitzada ha estat de 139 pacients, 42 dels quals han rebut 0,05mg/kg d’ApTOLL, 42 pacients 0,02 mg/kg d’ApTOLL i a 55 pacients se’ls ha subministrat placebo.

El criteri principal de valoració ha estat la seguretat determinada per la mort, l’hemorràgia intracranial simptomàtica, l’accident cerebrovascular maligne i l’accident cerebrovascular recurrent.


Els criteris de valoració secundaris relacionats amb l’eficàcia han inclòs el volum final mitjà de l’infart mesurat a les 72 hores, la gravetat dels símptomes de l’accident cerebrovascular avaluada per l’escala d’accidents cerebrovasculars dels Instituts Nacionals de Salut (NIH) dels Estats Units a les 72 hores i la discapacitat als 90 dies en termes de Rankin Score modificat (mRS).

L’ictus és la segona causa de mort i una de les causes principals de discapacitat a llarg termini. Aquesta patologia afecta 1 de cada 4 adults més grans de 25 anys al llarg de la seva vida. L’ictus isquèmc agut representa el 85% del total. Tot i que en els darrers anys s’ha demostrat que els tractaments de reperfusió aconsegueixen consistentment la recanalització arterial en el 85% i el 90% dels casos, més del 50% dels pacients tractats desenvolupen una discapacitat de moderada a greu.

Aquest context mostra que hi ha una clara necessitat mèdica de desenvolupar nous fàrmacs amb efecte neuroprotector per millorar els resultats de l’ictus en paral•lel als tractaments de reperfusió. El fàrmac ApTOLL compta amb la designació de medicament prioritari (PRIM) de l’Agència Europea de Medicaments (EMA).