El Tribunal de Justícia Europeu va obligar una empresa romanesa a pagar les ulleres correctores a un treballador. Aquest precedent va fer que Jesús Duch, delegat de la CGT, denunciés el grup AXA per tal que la companyia es fes càrrec del cost de les lents que ha hagut de comprar després de 16 anys treballant amb ordinadors.

L’empresa, de la mateixa forma que a altres companys, va dir que no. Aquí és on es va iniciar el procés de demanda de Jesús Duch, en el qual reclama que el grup AXA li aboni els 259 euros, incrementat en un 10% d’interès anual per demora, que li han costat les ulleres. I és que en l’apartat 3 de l’article 9 de la directiva 90/270/CEE s’especifica que “els dispositius correctors especials comprenen les ulleres graduades que serveixen específicament per corregir i prevenir trastorns de la vista relacionada amb un treball fet amb un equip que inclou una pantalla de visualització”. I, d’altra banda, també s’explica que és obligació de l’empresari “proporcionar als treballadors afectats un dispositiu corrector especial”.

Duch entén que això obliga l’empresa a assumir el cost de les ulleres, ja que el continu treball amb ordinadors li ha provocat presbícia. “L’hàbit d’estar davant una pantalla està justificat per oftalmòlegs i tot tipus de metges que sí que deteriora la visió”, argumenta. “De la mateixa forma que quan un entra a treballar a segons quins llocs té botes, guants, ulleres de protecció o cascos, aquesta sentència del Tribunal Europeu determina que això és el mateix. És un equip de protecció individual més”, diu en referència a les ulleres.

Fa unes setmanes va tenir lloc un acte de conciliació al qual l’empresa no va assistir. Ara, el següent pas és el judici, que ja està fixat per a l’1 de juliol de 2024. Jesús Duch es mostra optimista, ja que creu que “la sentència ho deixa clar. Només cal celebrar el judici perquè se sentenciï de la mateixa forma que s’ha sentenciat a Europa”.

En el cas que la justícia doni la raó a Jesús Duch i obligui al grup AXA a assumir el cost de les ulleres, la sentència podria fixar un precedent en l’àmbit espanyol.