La intel·ligència artificial pot ser una gran aliada per combatre aspectes com la violència de gènere. Un exemple n’és l’estudi que ha realitzat AIS Group amb la col·laboració d’un grup de forenses catalans per radiografiar aspectes com els perfils de les víctimes i els agressors o quan es produeixen aquestes agressions i la seva gravetat. Unes dades que volen ser un punt de partida per oferir recursos per millorar l’atenció a les víctimes i la prevenció d’aquestes situacions.

Entre l’any 2009 i 2016 els jutjats de violència sobre la dona de L’Hospitalet van registrar 1.622 casos de violència de gènere. Les víctimes tenien majoritàriament entre 18 i 30 anys (42%), amb feina fixa (58,4%) i sense hàbits tòxics (59%). A la majoria de casos agressor i víctima son parella en el moment de l’agressió (64%) i sovint vivien junts (58,8%). L’estudi també apunta que en 3 de cada 4 casos no era la primera vegada que les víctimes patien una agressió per violència de gènere abans de fer la denúncia.

“Es dedueix que hi ha moltes primeres agressions que no es denuncien. Fixem-nos, per exemple, en el fet que les dones que tenen feina denuncien més i això vol dir que les que tenen més dependència s’han d’empassar més els maltractes per supervivència”, ha explicat Ramon Trias, president d’AIS Group, la companyia que ha realitzat l’estudi.

També és rellevant el temps que fa que són parella. El 58,5% porten menys de cinc anys de relació. D’altra banda, destaca que la major part dels episodis de violència són els caps de setmana (un 25% els diumenges i un 18% els dissabtes), sobretot, entre les 22h i les 6h (gairebé un 46%). Els principals motius, la gelosia (42%), els problemes de parella (33%) i l’alcohol 28%.

Tot aquest conjunt de dades volen ser un punt de partida per oferir recursos per milorar l’atenció a les víctimes i la prevenció i els factors de risc davant d’aquestes situacions. “Hem d’enfocar dos moments: atendre la víctima i la prevenció. És important saber els recursos que és necessitem en cada cas, com l’assistència primària o gestionar la vigilància en les franges amb agressions”, ha afegit.

En aquest sentit, per exemple, n’extreuen la necessitat de reforçar els torns de nit i matinada o de poder disposar d’intèrprets accessibles per a les víctimes, no només en l’atenció sinó també en la prevenció.