Un total de 57 persones de L’H han participat durant el 2022 en el programa ONA (ocupació, necessitats bàsiques i apoderament), destinat a persones en risc de vulnerabilitat de la Creu Roja. El programa neix amb l’objectiu d’apoderar les persones beneficiàries de la tarifa social d’Aigües de Barcelona en edat laboral i situació legal regular, fomentant la inserció laboral i la millora de la qualitat de vida.

El projecte, iniciat el novembre del 2021, compta amb la col•laboració de l’Ajuntament, que fa un seguiment social dels participants i aporta oportunitats d’ocupabilitat i ocupació amb l’accés al servei d’orientació laboral i a la borsa de treball. Creu Roja lidera el programa a través de la selecció, l’acompanyament i l’orientació laboral i la cobertura de les necessitats bàsiques dels participants.

Durant el 2022, s’han realitzat 1.210 hores d’intervenció. El programa també ha inclòs 70 formacions. El 46 % de les persones participants han fet formacions bàsiques, cursos i tallers sobre recerca activa de feina, competències digitals bàsiques i drets de les persones treballadores. I el 41 % han cursat formacions tècniques, la majoria de gestió administrativa i salut i cura de les persones. El 24 % de les persones participants han accedit a realitzar pràctiques formatives, principalment en els sectors de magatzem i logística, gestió administrativa i hostaleria.

Pel que fa a l’ocupació, 50 persones han participat en processos de selecció, amb una mitjana de 5 processos per persona. I 40 participants han tingut com a mínim una inserció al mercat laboral durant el transcurs de la intervenció, 28 dels quals segueixen amb contracte al final de l’any, és a dir, un 49,12 % dels participants.

El projecte continua actiu, enfocat a les persones que segueixen sense ocupació, i amb una especial atenció a les 10 persones que es troben en situació d’atur de llarga durada.

El perfil més comú dels participants és el d’una dona, procedent d’un país de fora de la Unió Europea, d’entre 31 i 45 anys, amb estudis secundaris no homologats, amb descendència i que a l’inici del projecte tenia uns ingressos mensuals entre 500 i 999 euros.