Reduir les emissions contaminants i de gasos d’efecte hivernacle d’un 55% a L’Hospitalet d’aquí a 2030 i tendir cap l’objectiu d’Emissions 0, l’anomenada neutralitat energètica, aquest és l’objectiu del Pla de Transició Energètica aprovat pel govern municipal.

La fita que es vol assolir és reduir més de 430.000 tones de CO2 i passar de les 3,1 tones per habitant a les 1,4 tones, una xifra que respon als criteris de l’Agenda mediambiental 2030 i que marca la línia cap a la neutralitat energètica i la reducció dràstica del consum de combustibles fòssils.

S’han fixat 8 eixos d’actuació i una cinquantena d’accions, que inclouen àmbits com la gestió energètica municipal, amb la contenció del consum, l’ampliació de l’enllumenat LED, de baix consum, les energies renovables, amb nous vehicles elèctrics i l’ampliació del parc de plaques solars fotovoltaiques, la mobilitat sostenible, amb noves vies ciclables, i la potenciació del transport públic.

El tinent d’alcaldia de Manteniment i Serveis, David Gómez Luque, ha declarat que “la nova contracta de neteja que hi haurà d’haver aquest mandat haurà de treballar molt més bé la recollida i la gestió diferenciada dels residus. I també seguirem aprofitant les aigües del subsòl”.

Un altre aspecte destacat serà la rehabilitació d’habitatges, amb ajudes “perquè es reformin els pisos i siguin més eficients energèticament” i els incentius a les empreses, “com les dedduccions a l’IAE que hem fet a empreses que instal·len plaques fotovoltaiques”, ha indicat David Gómez Luque.

El tinent d’alcaldia de Manteniment i Serveis creu que la reducció del 55% de les emissions contaminants d’aquí a 2030 “és factible, però, per descomptat, necessitarem l’ajuda del veïnat”.

El Pla de Transició Energètica s’afegirà a altres mesures que ja en marxa, com la limitació de la velocitat a 80 km/h a la Zona de Baixes Emissions, i el projecte d’escoles sostenibles, entre d’altres.

A L’Hospitalet, la major quantitat d’emissions de gasos contaminants prové del trànsit, tant per la circulació de vehicles privats com de mercaderies, i de l’àmbit domèstic.

L’Ajuntament crearà l’Oficina d’Eficiència Energètica i un comitè de treball específic amb personal tècnic de diverses àrees municipals, que farà el seguiment del pla i el revisarà cada dos anys.