L’Escola Frederic Mistral, l‘Escola Paco Candel i l‘Escola La Marina de L’H són tres dels 52 centres educatius de Catalunya que implementen el programa Math Tutoring de la Fundació Bofill des del mes de gener i que vol evitar que els infants facin el pas a secundària sense haver adquirit les competències bàsiques per a l’èxit educatiu.

El 14 de març es celebra el Dia internacional de les matemàtiques i entorn d’aquest dia cal posar en relleu la problemàtica que actualment hi ha a Catalunya: 1 de cada 3 alumnes acaba la primària amb un nivell baix o mitjà-baix en matemàtiques.

L’Agnès Pàmies, cap del programa Math Tutoring, explica al programa AulaLH que després de la davallada de competències en matemàtiques després de la pandèmia, aquest programa busca donar suport col•lectius com l’alumnat que ha repetit curs o aquells que tenen un context de vulnerabilitat. “Són un seguit de competències que cal assolir per tal de progressar adequadament i tenir les eines per desenvolupar-se en el món que l’envolta. No només oferim coneixement sinó també habilitats”.

Math Tutoring s’adreça a aquells infants que més ho necessiten i ofereix tutories individualitzades o a petits grups per reforçar la tasca que ja es fa a les escoles. “Els ajudem a reprendre el fil on es van quedar i que els ha impedit avançar. Es tracta de trencar el tabú de la por a l’error”. Els adults tenim molta responsabilitat de trasnmetre els coneixements i una millor visió de les matemàtiques i trencar la percepció negativa que tenen els alumnes”.