Fins al 22 d’abril, l’Oficina Jove, en col·laboració amb la cooperativa Candela, ofereix als joves de la ciutat el taller “Maneres de lligar…tot s’hi val?, en el marc de la programació del mes de febrer dedicada a l’autoestima.

S’abordaran i es treballaran estereotips i desigualtats de gènere que s’activen en el moment de lligar. Els tallers van dirigits a joves de 12 a 16 anys i tot plegat va sorgir arran de la formació per a professionals “El dret al plaer: eines per a una educació sexual feminista”, en què les educadores que treballen amb els joves van posar de manifest que calia parlar amb ells de com construir relacions d’afecte i sexuals sanes.

Durant les dues hores del taller els participants parlaran d’emocions i la seva importància en el moment de lligar i les habilitats comunicatives que ens permeten relacionar-nos amb llibertat i identificant els estereotips de gènere que s’activen en el procés.

De què es parlarà?

S’abordarà l’autoestima, els cànons de bellesa, les emocions en el llenguatge i l’assertivitat en la comunicació i coneixent bé els límits personals i la importància de saber dir “no”.

La sessió vol que els joves coneguin el context social de partida basat en les desigualtats de gènere; apreciar les relacions sexuals o afectives que es basen en el creixement personal; l’enriquiment mutu i el respecte a l’altre i conèixer les habilitats de comunicació que ajuden a prevenir l’adopció de paper estereotipats en les relacions sexuals o afectives.

Sessions del taller

-Dimarts, 20 de febrer, de 17 a 19 hores, a AE Ítaca

-Dimarts, 27 de febrer, de 17 a 19 hores, a l’Esplai Pubilla Cases

-Dilluns, 22 d’abril, de 9 a 11 hores, a l’IE Pere Lliscart

-Dilluns, 22 d’abril, de 12 a 14 hores, a l’IE Pere Lliscart