L’Ajuntament ha tret a exposició pública una nova línia d’ajuts per als propietaris que hagin desenvolupat obres de restauració, rehabilitació o reparació en edificacions que formen part del PEPPA (Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitetòcnic de L’H) en els últims anys.

Ajuts de fins a 25.000€ per a obres ja finalitzades

En total es posarà a l’abast dels propietaris privats 100.000 euros a repartir entre les sol·licituds que es rebin. La mateixa quantitat que es va destinar l’any passat a la reparació del patrimoni arquitectònic privat. La idea és mantenir aquesta subvenció en els pròxims anys.

Per exemple, si un propietari ha fet una rehabilitació integral de l’edifici, podrà optar fins al 50% del cost final fins a un màxim de 25.000 euros. En intervencions més petites, com la reparació d’elements decoratius amb valor patrimonial o l’eliminació d’elements que incompleixin la normativa, l’import de la subvenció oscil·lara entre els 1.000 i els 5.000 euros.

Una aposta per millorar el “paisatge urbà”

El cap de secció de patrimoni cultural, Josep Maria Solias, ha dit que “aquestes subvencions són importants per contribuir a la millora del paisatge urbà de la ciutat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans perquè aquestes obres afecten el conjunt de l’espai públic”.

De moment, la subvenció ha sortit a exposició pública durant un termini que durarà com a màxim 20 dies. A partir de llavors, s’obrirà un formulari al web de l’Ajuntament per iniciar el tràmit de sol·licitud.