Fins al 20 de juny, les persones i empreses interessades poden sol·licitar l’adquisició, mitjançant un procés de licitació pública, de parades interiors i exteriors, cambres frigorífiques, magatzems i locals a cinc mercats municipals per instal·lar-hi un negoci.

Estan en licitació un total de 103 parades als següents mercats: Torrent Gornal (37 interiors i 2 exteriors), Santa Eulàlia (5 interiors i 2 exteriors), La Florida (9 interiors i 8 exteriors), Merca2 Bellvitge (10 interiors i 1 local), el Centre (22 interiors i 6 exteriors).

Al mercat de Santa Eulàlia es liciten 5 parades interiors

Segons ha explicat el tinent d’alcalde de Comerç i Promoció econòmica, José Antonio Alcaide, aquesta licitació conjunta “surt amb un preu zero de licitació i es poden fer una o diverses ofertes”. Alcaide explica que després hi haurà una comissió que rep aquestes ofertes i les analitza per adjudicar-les. “Acompanyarem a totes les persones que estiguin interessades en fer un projecte ja sigui individual, cooperatiu o d’alguna empresa que vulgui ampliar activitat”.

També destaca que hi haurà un acompanyament amb els emprenedors que vulguin iniciar un nou projecte, a nivell individual, cooperatiu o fins i tot d’alguna empresa que ja estigui instal.lada. De fet, hi haurà xerrades informatives els dies 23 i 30 de maig i el 6 de juny.

Les persones interessades es poden dirigir a les direccions dels mercats, al correu electrònic mercats@l-h.cat, al telèfon 93 403 25 13 o als punts TIC de la ciutat.

Com s’ha de presentar la sol·licitud?

Les ofertes s’han de presentar en línia mitjançant l’eina de Sobre Digital a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest web es pot consultar també la documentació que cal aportar i els espais exactes que es liciten.

No hi ha un preu de sortida mínim per a cada parada, sinó que les persones interessades han de presentar una oferta econòmica que serà vàlida per tots els anys que duri la concessió.