Sis centres educatius de L’H participen aquest any, fins al 3 de març, en la VIII Marató RE-M de l’Energia. És una campanya de sensibilització i de bones pràctiques en l’ús i el consum eficient de l’energia que té el suport de l’Ajuntament , i que en les diferents edicions ha comptat amb prop de 700 participacions d’equipaments de 30 municipis, ens i diversos departaments de la Generalitat. Aquest any arriba a 93 equipaments de tot Catalunya.

A L’Hospitalet els centres educatius que participen són Escola la Marina, Escola Busquets i Punset, Escola Pau Vila, Escola Ramon Muntaner, Institut Pedraforca i Institut Escola Puig i Gairalt.

Durant un mes, els sis centres educatius de L’Hospitalet participants treballaran àmbits diferents cada setmana, enfocats en la climatització; l’enllumenat, aparells elèctrics i de serveis comuns; l’aigua, i emissions i mobilitat. A més, en aquesta edició s’han dissenyat uns reptes individuals que l’alumnat podrà fer a casa seva amb la família.

Prèviament, als centres han tingut lloc sessions preparatòries i s’han pres lectures dels comptadors que permetran calcular els consums reals i detectar-ne canvis, segons factors com el nombre d’usuaris, l’ús de nova maquinària o la ventilació d’espais.

Els participants podran compartir els seus projectes i accions a través d’una plataforma de comunitat virtual al web de la Marató RE-M de l’Energia: www.maratorem.net.

En edicions anteriors, L’Hospitalet va comptar amb la participació de diversos centres educatius i també d’equipaments municipals, que van aconseguir l’objectiu de reduir emissions de CO2 i moderar els seus consums.