L’Ajuntament ha realitzat avui el sorteig públic per a la designació de les 2.547 persones —entre titulars i suplents— que formaran part de les meses dels col·legis electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. En aquests comicis podran votar 175.265 hospitalencs i hospitalenques, 1.763 més que a l’última consulta, que va ser a les eleccions generals del 23 de juliol.

Amb aquest sorteig informàtic que s’ha realitzat, en el saló de Plens en el decurs d’una sessió plenària convocada amb caràcter extraordinari, s’han designat 9 candidats per a cadascuna de les 283 meses repartides en 53 col·legis electorals per tota la ciutat. 

Un cop es disposi del llistat de persones que han estat escollides, l’Ajuntament el farà arribar a la Junta Electoral de Zona i posteriorment els hi farà arribar les corresponents notificacions.

Qui pot ser membre d’una mesa electoral?

Els ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona, elegeixen els membres de les meses electorals i els seus suplents per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors de la mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys.

S’exclouen els electors que fan 18 anys entre la data del sorteig i la data de celebració de les eleccions.

Els càrrecs de president o de vocal de mesa són obligatoris i el seu incompliment està castigat per la llei amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Qui per motius excusables no pugui exercir aquest deure, ha de presentar recurs. Més info: Al·legacions i excuses al nomenament