Ampliar les voreres a favor de la mobilitat i propiciar un espai més verd, aquests son els objectius de les obres de millora urbana que s’estan duent a terme a la Via d’Enllaç, al barri de Sanfeliu. L’actuació s’està fent en el tram comprès entre l’avinguda de Ramon Frontera i el carrer Cornellà. De fet, un altre propòsit de les obres és millorar la connectivitat amb la ciutat veïna.

S’ampliaran les voreres ies renovarà el paviment, es plantarà nou arbrat i també s’instal·larà nou mobiliari urbà i enllumenat LED, tot plegat per millorar la mobilitat de la ciutadania, i l’accessibilitat i propiciar un espai més amable.

El regidor de districte, José Antonio Alcaide Martín, ha assenyalat que també “cal tenir en compte els centres educatius que hi a la zona i les voreres més amples facilitaran el trànsit de les famílies“.

La reurbanització de la Via d’Enllaç també comportarà l’alineació del tram afectat amb la resta del carrer, de tal manera que la secció entre l’avinguda Ramon Frontera i el carrer Cornellà serà simètrica, amb una àmplia zona verda al centre.

A les voreres també es planatarn arbres, que, juntament amb els arbres i la zona verda de l’espai central “hauran de donar la imatge de dues façanes verdes i millorar la qualitat ambiental”, ha comentat el regidor de districte.

Les obres de millora de la Via d’Enllaç costaran prop de 400.000 euros, a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de L’Hospitalet, i hauran d’estar acabades en un termini de 6 mesos.