Tenint en compte els episodis d’altres temperatures, cada vegada més freqüents, el Departament d’Educació ha elaborat un Pla d’Adequació al canvi climàtic que implica climatitzar espais comuns i polivalents. També es faran actuacions de reforma i millora a 15 centres educatius de la ciutat durant les vacances d’estiu. 

El Govern està duent a terme, durant les vacances d’estiu, diverses actuacions de reforma i millora a 15 centres educatius de la ciutat gràcies als fons europeus FEDER-EU per millorar el confort tèrmic. En total, a Catalunya, s’actuarà a 442 centres educatius amb un pressupost de 50,9 milions d’euros.

Les obres de rehabilitació i millora de centres escolars consisteixen en la instal·lació d‘elements més eficients energèticament o que beneficiïn la salut dels usuaris. S’han planificat substituir finestres o cobertes, implantar sistemes de control de climatització, millorar la ventilació i substituir les lluminàries per LED.

Una part d’aquesta inversió es destinarà al Pla de Xoc per a les altes temperatures, que a L’Hospitalet suposarà actuar en altres 6 centres educatius. Es tracta de la primera fase del Pla d’adequació a les altes temperatures a causa del canvi climàtic, que prioritzarà els centres amb l’alumnat més vulnerable a les altes temperatures. S’hi climatitzaran, prioritàriament, espais comuns i polivalents, unes instal·lacions que ja s’estan licitant.

Els centres de L’Hospitalet on s’ha proposat instal·lar aire condicionat en algun espai durant el 2023 són: les Llars d’Infants el Tren i el Passeig i els Instituts Pedraforca, Provençana, Europa i Bisbe Berenguer.

El pla de xoc també preveu altres mesures, per exemple, la instal·lació d‘elements per mitigar la calor, com tendals i fonts; potenciar l’arbrat i generar noves zones verdes per guanyar ombres i el repartiment de ventiladors als centres.

Aquestes mesures s’han complementat amb una guia d’actuació per als centres en situacions d’episodis d’altes temperatures. El document, que s’ha anomenat Pla POCAT (Pla d’Organització de Centre davant de les Altes Temperatures), proposa flexibilitzar l’activitat lectiva. D’aquesta manera la direcció podria decidir si fer o no classes, però sense escurçar la jornada. Al Barcelonès s’activarà el Pla POCAT a partir dels 30ºC

El POCAT també descriu mesures de protecció, seguretat i benestar per als membres de la comunitat educativa. Es demana als centres que localitzin espais amb les millors condicions possibles de benestar tèrmic. També detalla les actuacions que s’han de seguir en casos de cops de calor.