Els centres de formació de persones adultes de la ciutat es preparen per al curs 2024-2025 amb la jornada de preinscripcions.

Fins al 28 de juny, les persones interessades poden presentar el formulari d’inscripció que la Generalitat proporciona al seu web directament als centres escolars. També és necessari aportar l’original i una còpia del DNI, NIE o passaport del futur alumne.

Totes les sol·licituds que es presentin fora de termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l’hora d’obtenir la plaça.

Acabat el termini de preinscripció, el 4 de juliol es publicaran les llistes en cada centre amb la puntuació provisional, i l’11 de juliol, la definitiva, un cop resoltes les reclamacions. El 15 de juliol es coneixeran les llistes definitives d’admesos i el període de matriculació tindrà lloc del 4 al 9 de setembre.

L’Hospitalet compta amb sis centres de formació d’adults, Sant Ramon, Can SerraSanfeliuCatalònia, Sant Josep i Bellvitge-Gornal. Als seus respectius webs es pot consultar l’oferta formativa que ofereixen.

L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament ha preparat uns vídeos explicatius per conèixer en profunditat els centres de la ciutat.

Accedeix als vídeos

L’objectiu d’aquests centres és oferir activitats d’aprenentatge que permetin a les persones adultes desenvolupar les seves capacitats, enriquir coneixements i millorar les seves competències tècniques i professionals.