Aquest dilluns s’obre la convocatòria del Pla local d’ocupació de la Xarxa de Governs Locals, que financen l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu d’oferir oportunitats laborals a persones en situació d’atur. El período d’inscripció i finalitza el 15 de maig a les 12hores i l’inici del contracte està previst pel juliol.

A través del pla, l’Ajuntament contractarà 59 persones a jornada completa durant un màxim de sis mesos. Els llocs de treball són:

  • 40 tècnics/ques auxiliars. S’encarregaran d’elaborar i actualitzar el cens de guals i de locals comercials de la ciutat situats en planta baixa, en funció de si es destinen a activitat econòmica o a habitatge.
  • peons/es d’ofici, que realitzaran reparacions i petites obres de fusteria, construcció o electricitat, en edificis municipals i a l’espai públic.
  • encarregat/da, que gestionarà i coordinarà les brigades de treball dels peons d’ofici.
  • ordenances per desenvolupar tasques d’atenció personalitzada i d’acompanyament a la ciutadania amb més dificultats a l’hora de fer gestions telemàtiques.
  • tècnics/ques mitjans/es, que coordinaranels diferents grups de treball de pla.

Es poden consultar les places, les condicions i les funcions de cada una d’elles i com fer la sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament, en aquest enllaç.

En l’apartat de mèrits, es comptabilitzarà l’experiència professional i la formació dels candidats, i es tindrà en compte la situació socioeconòmica i familiar de les persones aspirants.