Els hospitalencs que durant la jornada d’eleccions al Parlament convocada per al 12 de maig tinguin previst ser fora de la ciutat o bé no puguin desplaçar-se fins al col·legi electoral que els correspongui ja poden sol·licitar el vot per correu.

El sufragi a distància es pot demanar fins al 2 de maig i el termini per formalitzar el vot a través de les oficines de Correus s’ha fixat entre el 22 d’abril i el 8 de maig.

Com sol·licitar-ho?

S’ha de sol·licitar a les oficines de Correus presentant el DNI, el passaport o el carnet de conduir; o a través de la seva web, sempre que es disposi de DNI electrònic o un certificat digital vàlid, com pot ser l’IDCAT. Cal tenir en compte que un cop es presenti la sol·licitud, si és acceptada per l’Oficina del Cens, ja no es podrà votar presencialment el 12M.

Qui ho pot demanar?

Els requisits per votar per correu són els mateixos que per fer-ho de forma presencial. S’ha de ser major d’edat i estar inscrit al cens electoral.  No el poden sol·licitar els electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l’estranger, ni els electors residents a l’estranger que ho sol·licitin des del seu país de residència.

La documentació per exercir el vot arribarà per en sobre certificat a l’adreça indicada pel sol.licitant. Aquest ho haurà de rebre personalment i en cas que no pugui, haurà d’anar a recollir-ho a l’oficina de Correus corresponent. Amb la documentació s’inclouran les paperetes de totes les candidatures que es presentin, els sobres per votar i les indicacions per exercir el dret al sufragi.

Caldrà votar del 22 d’abril al 8 de maig

El vot caldrà enviar-ho a partir del 22 d’abril i fins el 8 de maig com a màxim de manera certificada presentant-se a personalment a una oficina de Correus amb un document identificatiu.

Durant el 12M, Correus entregarà els vots a les meses electorals. Un cop tanquin els col·legis electorals, els vots per correu s’introduiran a les urnes de les meses corresponents i começarà el recompte.

Més informació: Guia amb les preguntes més freqüents sobre el vot per correu.