Les persones d’entre 34 i 64 anys poden presentar, des d’avui i fins al 10 de maig, les seves sol·licituds per optar als ajuts per al pagament del lloguer que concedeix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent del Departament de Territori, amb una partida pressupostària inicial de 20 milions d’euros. Els ajuts al pagament del lloguer es destinen a persones que no es troben en risc imminent d’exclusió però que necessiten d’un ajut per poder seguir residint en l’habitatge on viuen.

Els ajuts al lloguer de la Generalitat no són d’una quantitat fixa sinó que s’ajusten a l’esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer en funció dels seus ingressos, amb un màxim de 200 euros i un mínim de 20 euros al mes.

També tenen en compte la situació geogràfica de l’habitatge, pel que fa al topall màxim del lloguer que pot ser subvencionable, que en el cas de l’àmbit de l’àrea metropolitana va dels 900 euros mensuals per habitatge i 450 per habitació.

Es poden presentar les sol·licituds electrònicament a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya i presencialment a les seus que s’especifiquen a la convocatòria.

El mes de febrer d’enguany ja es van obrir les convocatòries per a joves fins a 35 anys i per a majors de 65 anys.