Els joves emprenedors d’entre 18 i 29 anys ja poden iniciar la presentació de sol·licituds per la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació. Dins el marc del programa FSE+, l’import destinat a la concessió d’aquestes ajudes és de 13 milions d’euros.

L’ajuda, que pot ser de fins a 15.120 euros, està destinada a joves entre 18 i 29 anys que inicien una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes. D’aquesta forma es busca que puguin mantenir el seu projecte emprenedor a llarg termini i contribuir a la disminució de l’atur entre el col·lectiu jove.

Per poder accedir a l’ajuda, les persones sol·licitants han d’estar donades d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació “Inscrit beneficiari”, el dia anterior o el mateix dia de la data d’inici de la seva activitat com a treballador autònom. D’altra banda, només podran acollir-se a aquesta ajuda els joves que s’hagin donat d’alta com a autònoms des de l’1 de gener de 2023 fins al dia abans de presentar la seva sol·licitud de subvenció.

El termini per presentar la sol·licitud finalitzarà el pròxim 20 de setembre a les 15 h. S’ha de fer de forma telemàtica a través del següent enllaç.