Aquest dimecres a diferents ciutats del Barcelonès, com ara L’Hospitalet, al Baix Llobregat i Vallès Occidental es farà una nova prova de sirenes de risc químic, el sistema d’avís a la ciutadania previst en els plans de protecció civil per emergències químiques quan un accident és greu i pot afectar a la població.

La finalitat del sistema d’avisos és la d’alertar a la població situada a la zona vulnerable, de la manera més ràpida possible, de l’existència d’un accident en una indústria o instal·lació perquè s’adoptin les mesures preestablertes de confinament o evacuació si fos necessari.

Com sonarà l’alarma?

L’alarma sonarà a través de les sirenes, amb tres senyals d’un minut de durada separats per silencis de cinc segons. També es pot detectar un possible accident químic pel soroll d’una explosió o per molèsties respiratòries. En cas que ens trobem al carrer, cal refugiar-se en el primer edifici que trobem. També s’han de tancar portes i finestres i ens hem de tancar a les habitacions més interiors.

Altres consells son aturar la climatització i la ventilació. En cas de viure amb gent gran, malalts i infants s’ha de fer un seguiment intens de la seva salut, especialment en el cas de fuita tòxica. Hem d’evitar accedir als soterranis i parts baixes dels edificis i habitatges, sempre que no es recomani el contrari a través dels mitjans. I cal prestar atenció a les possibles restriccions en el consum d’aigua de l’aixeta que es puguin establir.