L’Hospital Universitari de Bellvitge ha posat en marxa després de diversos mesos d’obres, una nova àrea de cardiologia dotada amb les darreres tecnologies, que es troba ubicada a la segona planta de l’edifici principal. Inclou, entre d’altres equipaments, tres noves sales d’hemodinàmica cardíaca i dues sales d’electrofisiologia.

Les tres noves sales d’hemodinàmica cardíaca estan preparades per a la realització dels procediments de més alta complexitat. En aquestes sales s’hi realitzen intervencions tan importants i freqüents com ara les angioplàsties, per tractar els infarts, la implantació de stents i de pròtesis valvulars, i molts altres procediments diagnòstics i terapèutics per a problemes coronaris. Aquests nous dispositius situen aquest centre entre els hospitals d’Espanya més ben equipats per a la cardiologia intervencionista.

El Dr. Joan Antoni Gómez, cap d’unitat de cardiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha destacat que “aquesta és una unitat única a Espanya, són cinc sales de cardiologia intervencionista, aquí es portaran a terme els procediments d’alta complexitat i permetrà a més el tractament de pacients amb patologies complicades a nivell cardiològic”.

Les dues sales d’electrofisiologia incorporen també els darrers avenços. En aquests espais es fan estudis de les arrítmies cardíaques, intervencions terapèutiques com ara l’ablació amb catèter, o la implantació de dispositius per al tractament dels trastorns del ritme cardíac, com ara desfibril·ladors i marcapassos, entre d’altres procediments. 

Amb aquests nous dispositius els pacients guanyaran en seguretat i eficiència en les intervencions. Es milloraran procediments com l’implant de marcapassos o les angioplàsties, el procediment de primera elecció per tractar els infarts.

El  Dr. Joan Antoni Gómez ha assegurat que “els pacients guanyaran en que és una unitat d’última tecnologia amb la qual cosa tota la qualitat d’imatge influeix en la seguretat dels procediments que podem fer, seran més segurs i eficaços”.

La posada en marxa de les dues noves sales d’electrofisiologia formen part del projecte ADELE de compra pública d’innovació del sistema de salut pública de Catalunya, cofinançat amb fons FEDER de la Unió Europea. El projecte ADELE està introduint a l’Hospital de Bellvitge un nou model assistencial per a les arrítmies que inclou, entre d’altres innovacions, el seguiment remot dels dispositius implantats i la formació dels pacients per tal que puguin exercir un major control de l’evolució de la seva malaltia. 

A banda de la important dotació tecnològica, les noves sales de cardiologia intervencionista s’han planificat com espais amplis i còmodes per al pacient que inclouen, entre d’altres elements d’acollida, pantalles amb imatges relaxants per fer més confortable l’estada. Una altra novetat és el desplegament d’un sistema d’informació als familiars a través de missatgeria electrònica.