La plataforma No Més Blocs ha interposat un recurs d’alçada contra un informe de l’ACA, l’Agència Catalana de l’Aigua, que avalua favorablement el projecte del PDU Biopol-Granvia. Segons l’entitat, el dictamen no hauria de ser vàlid perquè consideren que els terrenys on s’aixecarà el clúster de recerca biomèdica no són sòl urbà.

L’argumentari del recurs de No Més Blocs parteix d’una de les conclusions de l’informe, que admet que el document haurà de ser invàlid en el cas que l’administració competent en matèria d’ordenació del territori i urbanisme no consideri els terrenys del projecte com a sòl urbanitzat, d’acord amb el TRLUC -el reglament de la Llei d’urbanisme.

En aquest sentit, No Més Blocs recorda que, segons aquesta normativa, perquè un terreny sigui considerat sol urbà ha de disposar dels serveis bàsics, com el subministrament d’energia elèctrica i una xarxa d’abastament d’aigua i de sanejament. 

Unes condicions que, segons la plataforma veïnal, no es donen en bona part dels terrenys del PDU. Per Javi Mulero, portaveu de No Més Blocs, “hi ha moltes parcel·les incloses en el pla director que no disposen d’aquests serveis, com ara la zona de l’aparcament de camions o el solar que s’està fent servir de magatzem de material i abocador de runa. Per tant, es tracta de sòl no urbà i l’informe hauria de ser invàlid”.

L’informe, a més, indica que en el moment actual el sector en desenvolupament no té cap sistema de sanejament en alta. Tot i això, l’article 30 del TRLUC obre la porta a considerar també sòl urbà els terrenys als quals només manca […] completar o acabar la urbanització” dels serveis bàsics.

Per la seva banda, l’Agència Catalana de l’Aigua ha assegurat als Mitjans de Comunicació de L’H que no té constància del recurs i, de fet, no té l’obligació de donar-hi resposta. 

No obstant això, No Més Blocs espera que l’ACA refaci l’informe i obligui a a modificar el PDU. Per Mulero, si hi ha un informe desfavorable que obligui a fer canvis substancials, el PDU hauria de començar de zero: tornar a fer una aprovació inicial, un període d’al·legacions, etc. Com a mínim, guanyaríem molt de temps”.

No Més Blocs i La Saboga ja van aconseguir que Protecció Civil i l’Oficina del Canvi Climàtic revisessin alguns aspectes del nou PDU després de presentar-hi al·legacions.

Ara, però, la previsió és que a finals de setembre la Comissió Territorial d’Urbanisme es reuneixi per aprovar definitivament el PDU Biopol-Granvia. Per això, cal que la Generalitat rebi els informes favorables dels diferents organismes públics involucrats, com és el cas de l’ACA.

“Si l’administració decideix tirar-ho endavant, presentarem un contenciós administratiu”, asseguren des de No Més Blocs. Precisament, en els darrers mesos l’entitat ha organitzat diverses activitats per recaptar fons que permetin costejar el procés judicial.

No Més Blocs, crítics amb les previsions de disponibilitat d’aigua

Un altre punt que No Més Blocs critica de l’informe de l’ACA fa referència a l’abastament de l’aigua. Segons el document de l’Agència, “el municipi de L’Hospitalet no presenta problemes de quantitat ni regulació del recurs, tant a l’actualitat com en cap dels escenaris de futur considerats”. 

Per Javi Mulero, “és una irresponsabilitat que diguin que no hi haurà problemes de subministrament quan estem en situació de sequera i quan tota la planificació hídrica de l’ACA s’enfoca en el canvi climàtic i la creixent escassetat de l’aigua en un futur”.

Per això No Més Blocs valorarà si l’ACA incorre en un presumpte delicte de prevaricació. “No descartem denunciar-ho a la Fiscalia o posar una querella criminal”, assegura Mulero. 

En el mateix informe, però, l’ACA puntualitza que “… no existeix cap tipus de problema d’abastament, tant per la qualitat com per la quantitat del recurs, en condicions hidrològiques normals. En cas d’activació dels diferents escenaris del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, caldrà aplicar les restriccions corresponents”.