A partir de l’any 2030, tots els edificis d’habitatges han de tenir l’etiqueta d’eficiència energètica de classe E, una condició que no acompleixen els edificis més antics de L’Hospitalet, els construïts a la dècada de 1980 o abans. Per aquest motiu, la UE ofereix una línia d’ajuts amb Fons Next Generation per rehabilitar edificis residencials i l’Ajuntament ha obert dues oficines a la ciutat que acompanyen en la tramitació.

 Aquestes oficines han atès en 10 mesos prop de 550 consultes. D’aquestes, 24 comunitats han iniciat els tràmits per optar a las subvencions i altres 23 estan en procés de gestionar-les. El Consorci Metropolità de l’Habitatge s’encarrega d’impulsar el programa de rehabilitació.

Cobertura del 40 al 80% del cost del projecte

Per accedir als ajuts, les obres han d’incloure actuacions per reduir el consum energètic, com a mínim un 30%. A partir d’aquí es poden incloure altres millores, també amb subvenció, com reforma de façanes, patins, instal·lacions comunitàries, cobertes, estructures, ascensors. Els edificis han d’haver estar construïts abans de 1985 i les obres de reforma s’han d’acabar abans de juny del 2026.

Els fons europeus cobreixen el 40% del cost si l’actuació inclou millores per a un estalvi energètic d’entre el 30 i el 40%; el  65% del cost si l’estalvi d’energia suposa entre un 45 i un 60%, i, si aquest supera el 60%, la subvenció pot arribar a cobrir el 80%, amb un màxim de 21.000€ per habitatge. A més, els propietaris en situació econòmica vulnerable poden accedir a ajuts del fins al 100% del cost.

Aquestes subvencions no repercuteixen en la declaració de l’IRPF dels beneficiaris, que també poden desgravar-se el 60% de la despesa no subvencionada.  

El regidor de Govern d’Habitatge, Rafael Gómez, recorda que “el 2030 serà obligatori que els habitatges de tota Europa tinguin etiqueta energètica de classe E. Aquesta és una bona oportunitat per aconseguir-lo amb subvenció, a la qual es poden sumar altres millores d’accessibilitat, per exemple”.

Per aquest motiu s’han marcat com a prioritàries zones com els Blocs Ciutat Comtal, afectats per problemes d’estructura; Bellvitge, para accedir als ascensors situats entre plantes, i Pubilla Cases, que ha estat designada pel Consorci Metropolità de l’Habitatge como a àrea de conservació i rehabilitació per l’antiguitat dels seus edificis.

“El procés per sol·licitar la subvenció i fer els projectes és complex”, reconeix Gómez. “Per això hem obert les oficines, que acompanyen en la tramitació, a més dels acords que el Consorci ha tancat amb els col·legis d’arquitectes i tècnics. També algunes entitats bancàries han obert línies de crèdit per a les reformes”.

Les oficines municipals es troben al carrer del Migdia, 5, a Sant Josep, i a la plaça de la Cultura, 1, a Bellvitge.