Més de 4.000 alumnes d’escoles públiques i concertades de la ciutat gaudiran aquest curs del programa municipal Natació educativa, que es desenvolupa dins l’horari lectiu per facilitar als infants una oportunitat d’aprenentatge i consolidació dels diferents estils d’aquesta modalitat esportiva.

Natació educativa, que es realitza des de fa 23 anys, ha estat un programa pioner i innovador que treballa continguts curriculars d’educació física a la piscina. Actualment continua sent un programa referent que compta amb la participació d’una cinquantena de centres escolars de la ciutat.

L’activitat forma part de les línies estratègiques de l’Ajuntament de promocionar hàbits saludables i facilitar una educació de qualitat, amb criteris integradors i globalitzadors.

Aquest programa es desenvolupa en vuit instal·lacions esportives municipals: en els poliesportius del Centre, Sanfeliu, Bellvitge, Fum d’Estampa, les Planes, Santa Eulàlia i Gornal i a les Piscines Municipals.