La portaveu de CiU, Meritxell Borràs ha explicat en roda de premsa les mocions que aquest grup polític presentarà al pròxim Ple municipal del 23 de febrer. Una de les mocions fa referència a l’alarma social que s’ha produït entre els veïns del Gornal en rebre facturacions de la companyia telefònica ONO per imports elevats corresponents a consums de serveis de línies 803, que els afectats manifesten no haver utilitzat. En aquest tema CiU demanarà a l’Ajuntament que encarregui a l’OMIC un estudi de la situació per avaluar l’abast del problema. A la moció també demanen que es posi a disposició dels afectats els mitjans materials i jurídics, si s’escau, per formalitzar les seves reivindicacions.

Una altra moció de CiU demana a l’Ajuntament que insti al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a impulsar la total supressió de l’impost sobre successions i donacions. “Malgrat es diu que ara el 94% de les persones en quedaran exemptes això no és veritat, i a més, moltes comunitats autònomes l’han abolit i modificat i a Catalunya encara, tot i així, es paga 100 vegades més que a la gran majoria de comunitats de la resta de l’Estat”, ha dit Meritxell Borràs.

La portaveu de CiU ha explicat també que, per exemple a Euskadi no existeix tributació per les herències entre pares i fills o cònjuges; a Navarra tributen un simbòlic 8,8% i a la majoria de comunitats autònomes s’han implantat reduccions d’un 99% de la quota a tributar. A la moció es presenta com a exemple que una herència entre pares i fills de 100.000 euros en efectiu tributa a Catalunya 9.688 euros mentre que a València, Madrid o altres comunitats, aquesta tributació és de 103 euros i al País Basc de 0 euros.

La tercera moció que presentarà CiU al Ple està relacionada amb millorar les condicions actuals de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, el grup demana reduir a un termini màxim de dos mesos l’obtenció del certificat de discapacitat que en l’actualitat triga més de 14 mesos en tramitar-se: CiU demana, també, que aquest carnet unifiqui totes les acreditacions de les situacions de discapacitat.

En aquesta línia, i amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal d’aquest col·lectiu,  diu la moció que “demanem que s’augmentin les ajudes tècniques i els assistents personals per a l’atenció, a través de la llei de la dependència, a les persones amb discapacitat”. Per últim, i en la mateixa moció, també es pretén “augmentar les mesures per a la incorporació al món laboral, tant a l’empresa ordinària com a través dels centres especials de treball i iniciar la posada en marxa de l’Agència Catalana per a la promoció de l’Autonomia Personal en substitució del Programa d’Atenció a la Dependència (PRODEP)”.