La Intel·ligència Artificial (IA) ha irromput amb força en aquesta edició del Mobile World Congress, per contra dels expositors vinculats directament amb la tecnologia dels dispositius mòbils.

La IA cada vegada s’integra en més dispositius per monitorar dades i interpretar l’entorn. Això fa que sigui molt útil en àmbits com la seguretat, la indústria o l’agricultura.

És el cas dels productes que ofereix l’empresa Agerpix. A través de càmeres i sensors col·locats a les plantacions de fruita, la intel·ligència artificial detecta a temps real quin és l’estat dels cultius, la qualitat i mida de la fruita i la seva geolocalització. Una informació que permet optimitzar el procés de la collita i abaratir-ne els costos.

Una altra tendència a l’alça que s’ha vist al Mobile és l’ús dels drons, uns vehicles que també es poden equipar amb càmeres i sistemes d’intel·ligència artificial.

Un exemple és el dron completament autònom de Hovering Solutions que funciona sense que ningú l’hagi de pilotar ni necessitat d’un guiatge per GPS o ràdio. Això el fa especialment indicat per inspeccionar entorns estrets o perillosos amb un mapeig virtual, una capacitat que s’aprofita per detectar possibles esquerdes o fuites en túnels, canonades, clavegueram o mines.

Els drons també s’utilitzen cada vegada més en la seguretat. Al Mobile World Congress els Mossos d’Esquadra han presentat el seu dron d’ala fixa que integra la intel·ligència artificial per detectar i fer un seguiment automatitzat d’objectius en moviment.