Mentre l’administració, els centres educatius i les famílies han obert el debat sobre la regulació de l’ús del mòbil entre els adolescents i la conveniència de considerar-lo com a eina pedagògica o no, el programa de Televisió L’Hospitalet Aula L’H ha fet una enquesta entre 20 instituts de la ciutat i n’ha visitat tres d’ells per constatar la normativa que hi apliquen.

Prohibit l’ús a classe

Tot i que els dispositius mòbils estiguin cada vegada més presents en el nostre dia a dia, cap dels instituts enquestats permet el seu ús a les aules. Des dels equips directius consideren que podrien ser una distracció per a l’alumnat, a més d’una eina perillosa en el cas de no fer un ús adequat, com per exemple, fer fotografies sense consentiment.

Cada institut aplica aquesta norma de diverses formes. A l’institut Mercè Rodoreda són taxatius: el mòbils no es poden ni veure, ni sentir-se’n. En cas contrari, es requissen i ha de ser els pares qui el recullin. A l’Institut Santa Eulàlia van més enllà i tampoc permeten els mòbils a la majoria d’excursions. Fins i tot a la darrera sortida amb pernoctació de primer de l’ESO no s’hi va permetre.

Tot i així, els centres coincideixen en que en alguns moments es pot fer servir el mòbil si el docent ho creu convenient per a activitats pedagògiques. Per exemple, a l’institut Margarida Xirgu si cal fer-lo servir, envien una notificació a les famílies.

Alguns no els troben necessaris perquè hi ha portàtils i aules d’informàtica per realitzar aquestes activitats; altres, en canvi, opinen que els mòbils són més fàcils i ràpids d’utilitzar en cas de requerir eines digitals.

A l’hora del pati, el 80% dels centres enquestats no deixen fer servir el mòbil. Els professors i alumnes enquestats que defensen aquesta prohibició consideren que el pati és un moment per socialitzar i desconnectar, per tant, les pantalles no són necessàries.

L’altre 20% dels centres, que permeten l’ús al pati, prioritzen educar per fer un bon ús de la tecnologia, deixant enrere la seva prohibició. És el cas d’instituts com el Bisbe Berenguer, l’Apel·les Mestres i Bellvitge. A l’Apel·les Mestres la consigna és que es permet el mòbil al pati si se’n fa un bon ús. “No es permeten ni fer fotos ni fer vídeos”. A l’Institut Bellvitge revisen la norma periòdicament en funció de l’ús que en facin els alumnes.

A l’institut Apel·les Mestres afegeixen que la prohibició del mòbil no és la solució. “La solució és el límit. Que siguin ells mateixos els que s’autoregulin”, diu Begoña Garcia Crespo, directora del centre.

A partir de quina edat?

La majoria d’adolescents tenen el seu primer mòbil abans de començar l’ institut o durant primer d’ESO. És una dada que hem pogut corroborar entre els alumnes enquestats. Moltes famílies, segons han explicat els mateixos alumnes, consideren que és necessari que els fills tinguin mòbil per estar en contacte amb ells.

Pel que fa a l’ús que fan del mòbil, els joves entrevistats l’utilitzen principalment per mirar les xarxes socials com Instagram i TikTok, parlar amb els amics, escoltar música i veure sèries.

Tot i que la majoria no es considerin addictes, el primer que fan gairebé tots al sortir de l’institut és mirar la pantalla. Expliquen també que el mòbil és la principal element d’oci dels adolescents.

De tots l’alumnat entrevistat, només una noia deixava el mòbil a casa i no el portava a l’institut.

Regulació

L’augment significatiu de l’ús diari de les pantalles ha fet que el Departament d’Educació vulgui elaborar un document amb recomanacions sobre la regulació de l’ús dels mòbils als entorns escolars. Aprofitaran les diferents propostes establertes als centres i incorporaran l’opinió dels docents, les famílies, les direccions i els alumnes. A més, consideren primordial formar a l’alumnat sobre l’entorn digital, explicar els riscos i prevenir l’ús abusiu de les pantalles i xarxes socials.

“No es tracta tant de prohibir com d’educar. I educar no vol dir només regular el temps d’ús del mòbil. Vol dir donar eines als adolescents”, explica Anna Simó, consellera d’Educació de la Generalitat.

Hàbits dels alumnes de 4rt d’ESO

La Diputació de Barcelona ha presentat en el marc del saló Smart City Expo World Congress dades sobre els usos d’internet i pantalles en adolescents, a partir de l’Enquesta d’hàbits de salut a alumnes de quart de l’ESO de la província de Barcelona que elabora cada any la corporació. 

Pel que fa al tipus de pantalles que fan servir, el 36% dels alumnes d’aquesta edat utilitzen el mòbil més de 3 hores al dia, i un 35% entre 1 i 3 hores diàries. A més, un de cada quatre (24%) juga a videojocs més de 2 hores diàries, i el 34% hi juga entre 1 i 2 hores diàries. Pel que fa a la visualització en línia de sèries, pel·lícules, etc., el 40% hi dedica entre 1 i 2 hores diàries, i el 26% més de 2 hores. Cal recordar que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana no passar més de 2 hores diàries utilitzant pantalles.

Els patrons d’ús d’aquestes pantalles ha canviat en els darrers anys, incrementant-se el seu ús diari de forma significativa. Per exemple, el curs 2015-2016 un 36% dels nois i un 4% de les noies de 4t d’ESO jugava a videojocs en dies laborables, percentatges que ara arriben al 51% i 11% respectivament. També creix l’ús diari de xarxes socials: el 62% dels nois i el 77% de les noies les utilitzen de dilluns a divendres, el que suposa un creixement de 20 i 13 punts percentuals, respectivament, respecte al curs 2015-2017. Encara més notable és el creixement de les xarxes socials en cap de setmana, on l´ús s’ha pràcticament duplicat respecte a fa 7 anys en ambdós sexes.