L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) va tramitar 1.417 expedients de queixes i reclamacions el 2023, i va incrementar, així, la xifra respecte de l’any anterior amb 1.373 expedients el 2022.

D’aquests expedients un 22,37 % es van arxivar després d’una mediació positiva per al consumidor, un 13,84 % es van arxivar sense avinença entre les parts i un 1,51 % es van arxivar perquè no eren viables. D’altra banda, un 4,70 % es van derivar a la Junta Arbitral de Consum de L’Hospitalet, 29 a altres organismes i la resta continua en tràmit el 2024.

Els sectors amb més reclamacions han estat el de serveis directes, amb un 38 %, el de subministraments bàsics, amb un 35 %, seguit pel del comerç amb un 10,97 %. El motiu més freqüent de reclamació en els serveis directes són els danys soferts i en els de subministraments, els relatius a facturació, en el cas de comerç, les reclamacions per vendes a internet i per problemes de manca d’atenció en garantia.

Els sectors més reclamats dins dels serveis directes són els serveis bancaris, i pel que fa a la categoria de subministraments, destaca el sector de subministrament d’electricitat, seguit pels serveis de telefonia i telecomunicacions.

A banda d’aquesta tasca d’atenció individualitzada, l’equip jurídic de l’OMIC es posa al servei de la ciutadania de L’Hospitalet en situacions d’urgència, amb assessorament a les persones afectades en casos com el tall elèctric de la companyia Endesa que va afectar abonats al barri de Collblanc el juliol passat.

OMIC, més de 40 anys de  servei de la ciutadania

L’OMIC de L’Hospitalet es va inaugurar el 1983 per donar resposta a les necessitats de protecció de la ciutadania com a consumidors de béns i usuaris de serveis, forma part del Servei Públic de Consum que s’encarrega de la defensa del consumidor a L’Hospitalet.

Presta un servei d’informació, orientació i assessorament a les persones consumidores  de L’Hospitalet sobre els seus drets i deures en matèria de consum.

L’OMIC té la seu al carrer de la Riera de la Creu, 32, on ofereix atenció presencial de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, i els dijous a la tarda, de 16 a 18 hores. El telèfon de consultes és el 010 i es poden fer tràmits en línia també a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.