La síndica de greuges de L’Hospitalet, Merche García, ha presentat davant el Ple l’informe anual dels òrgans de defensa de la ciutadania corresponent al 2022. És el cinquè any de funcionament d’aquesta institució que vetlla pels interessos dels ciutadans davant l’administració local. En el 67% dels expedients atesos, s’ha resolt el problema que l’ha ocasionat.

Durant el 2022, l’oficina de la síndica de Greuges i la Comissió de Suggeriments i Reclamacions han realitzat 551 actuacions, de les quals 138 són expedients, 44 reclamacions d’intermediació i 369 han estat consultes. En el 67% dels expedients, s’ha resolt el problema que l’ha ocasionat.

Els procediments atesos es classifiquen en 3 grups: greuges, queixes i suggeriments. Els temes que han aglutinat més tramitacions són espai públic, convivència i seguretat, serveis socials i funció pública i treball de l’administració. Destaquen les 78 queixes tramitades, de les quals 67 han estat resoltes. La resta es troben en procés d’instrucció.

Entre els problemes plantejats, Merche Garcia ha esmentat la ubicació dels contenidors d’escombraries que ocasionen molèsties i olors als veïns; la manca d’enllumenat que agreuja la percepció d’inseguretat; els sorolls per l’ús de l’espai públic; la manca d’espais verds; la manca de resposta dels serveis socials davant situacions d’emergència habitacional, o els problemes d’accessibilitat a la via pública.

Entre les mesures correctores per corregir aquests problemes, la síndica proposa a l’Ajuntament accions com elaborar un estudi per valorar la conveniència d’establir una alternança d’ubicació dels contenidors; planejar l’enllumenat amb criteris de gènere, o la necessitat d’incrementar el parc d’habitatge social i incrementar la plantilla i els recursos dels Serveis Socials, entre d’altres.

Tots els grups municipals han agraït la tasca de la síndica i de l’equip tècnic dels òrgans de defensa de la ciutadania i s’han congratulat que aquest recurs sigui cada vegada més conegut i emprat pels hospitalencs. Tot i això el grup de CS, com ve sent habitual, ha qüestionat el cost d’aquests òrgans i els considera prescindibles.

El 2017 l’Ajuntament va aprovar el reglament orgànic dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania davant l’administració local. Aquests òrgans són el Síndic/a de Greuges i la Comissió de Suggeriments i Reclamacions. Tots dos són els encarregats, dintre de l’organització municipal, de la defensa dels drets i interessos del veïnat davant l’administració municipal.