El Ple ha aprovat inicialment una modificació del PGM que permetrà, d’una banda, ampliar el sostre d’ús comercial de la parcel.la del Centre Comercial Gran Via 2 i, d’altra, guanyar metres quadrats de zona verda als barris de Bellvitge i de les Planes. De retruc aquesta operació urbanística comportarà uns ingressos per a l’Ajuntament d’11,8 milions d’euros. D’aquests, 4,2 M€ han d’anar destinats obligatòriament a inversió en habitatge públic. 

Es tracta d’una modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit discontinu format pel Centre Comercial Gran Via 2; pel Complex Direccional de Bellvitge i diferents parcel·les municipals ubicades als barris de Bellvitge i de les Planes —carrers de l’Ermita de Bellvitge, 40; del Prat, 40; de Sant Rafael, i l’avinguda d’Isabel la Catòlica, 66-68.

Amb aquesta operació s’amplia el sostre comercial del Centre Comercial Gran Via 2 en 9.100 m2 per tal que pugui créixer en superfície sense augmentar la parcel.la que ocupa a l’actualitat. Aquest sostre surt de traslladar metres quadrats d’edificabilitat de Bellvitge i les Planes i a canvi aquests barris guanyaran 5.000 m2 de zona verda. 

El dictamen ha comptat amb els vots a favor del PSC i CS i l’abstenció d’ERC, LHECP i PP.

Segons el primer tinent d’alcaldia i portaveu del PSC Francesc Belver, amb aquesta modificació del PGM l’Ajuntament rebrà en concepte d’aprofitament la quantitat d’11,8 milions d’euros i d’aquests, 4,2 milions es destinaran a invertir en polítiques d’habitatge públic. En síntesis, ha explicat, que “amb aquesta planificació de planejament d’àmbit discontinu el que fem és concentrar sòl comercial allà on ja n’hi ha -a Gran Via 2- i el retirem de Bellvitge i les Planes a canvi d’alliberar parcel·les municipals discontinues per passar-les a ser zona verda. I a més incrementem patrimoni.”

Des de L’HECP, la portaveu Ana M. González, ha justificat l’abstenció del seu grup per “la falta de concreció en la destinació dels beneficis que s’obtindran d’aquesta operació i ha demanat que es dediquin a incrementar el parc d’habitatge de lloguer social i també a la construcció del poliesportiu de Santa Eulàlia al Gasòmetre.

De la seva banda, el portaveu de CS, Miguel García, s’ha mostrat d’acord amb aquesta operació i ha animat a l’equip de govern a continuar fomentant aquest tipus d’operacions que permeten esponjar els barris més densament poblats desplaçant sòl edificable a altres zones menys saturades.

El portaveu d’ERC, Antoni Garcia, ha argumentat l’abstenció del seu grup perquè no es concreta a què es destinaran els m2 de superfície comercial que guanyarà Gran Via 2, si a oci o a comerç, i ha demanat al govern local que consulti a les associacions de comerciants del barri sobre el tema.

El PP no ha explicat en què justifica la seva abstenció.

 ES LIQUIDA EL 2022 AMB 15 M€ DE ROMANENT DE TRESORERIA

En un altre punt de l’ordre del dia, l’equip de govern ha donat compte davant del Ple municipal de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2022, amb un romanent de tresoreria de 15,09 milions d’euros.

Segons ha explicat regidora d’Hisenda, Rocío Ramírez, l’Ajuntament triga 9,18 dies de mitjana en pagar a proveïdors, i la ràtio d’endeutament se sitúa en el 32,39%, per sota del límit legal (el 75% dels ingressos corrents). “Aquestes dades constaten que l’Ajuntament ha continuat fent una gestió eficaç i solvent dels recursos públics, alhora que ha actuat donant suport a la reactivació econòmica, donant resposta a les necessitats de la població vulnerable i sense incrementar la pressió fiscal”.