La Comissió Interdepartamental de Sequera ha constatat que les pluges registrades durant el mes de març han incrementat el volum d’aigua en uns 20 hm3, sobretot en el sistema Ter Llobregat, al qual pertany L’Hospitalet.

L’augment de les reserves per les pluges de març i la neu assegura que no s’hagin d’aplicar noves mesures restrictives els pròxims mesos i pugui mantenir-se la situació actual d’Emergència I a la major part del territori.

Tot i que aquest mes de març ha sigut el més plujós dels darrers dos anys, la portaveu del govern Patricia Plaja ha insistit que “no seria bo que s’instal·lés la percepció generalitzada que el país ha deixat d’estar en una situació d’extrema gravetat respecte a la sequera perquè no és així”. En aquest sentit, ha fet una crida a la responsabilitat. “No hi haurà més restriccions però no n’hi haurà menys de les que tenim”, ha dit.

En el sistema Ter Llobregat, al qual pertany L’Hospitalet, amb dades del 4 d’abril, les reserves se situen al voltant dels 110 hm3 i a prop del 18% de la seva capacitat. Si es comparen amb les dades de fa un mes, el guany ha estat prop de 20 hm3 i prop de 3 punts percentuals. Es trenca així una tendència negativa des de l’estiu de 2023, que millora de manera molt tímida la situació, però encara amb uns volums insuficients per a canviar a un escenari que amb menors limitacions d’aigua.

En els propers dies es mantindrà encara la tendència creixent, ja que encara els cabals de capçalera són més alts que a principis de març i encara es preveu que el desgel aporti una mica més d’aigua. La Generalitat també informa que han finalitzat les obres de dues infraestructures que ajuden a mitigar la manca de recursos hídrics. Es tracta de la canonada de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí (9 milions) i les obres a l’estació regeneradora (ERA) del Prat de Llobregat (4 milions), ambdues al Baix Llobregat i dins l’àmbit de l’AMB. Altres obres d’emergència en execució o planificades tenen per finalitat construir pous i potabilitzadores i ampliar dessalinitzadores.