El viver d’empreses és una instal.lació destinada a donar suport a noves companyies, oferint múltiples serveis durant els primers mesos d’activitat empresària. Aquesta espai és el resultat final del projecte Contenidors Blaus, una iniciativa que proposa reutilitzar contenidors marítims i convertir-los en edificis o equipaments.

Aquest viver d’empreses és el resultat de quatre anys de treball dels diferents cicles formatius de l’IES Provençana. Un projecte de transformació d’un contenidor marítim en un edifici sostenible. Els alumnes de grau superior han dissenyat el viver d’empreses i els de grau mitjà l’han construït. Després d’aquesta experimentació el resultat final és el viver d’empreses que està dirigit a alumnes titulats d’FP que siguin emprenedors i vulguin crear el seu propi negoci.

Paco Sánchez, cap del departament d’edificació de l’IES Provençana, ha explicat que “els titulats d’FP ens han de fer una proposta i entre els millors projectes seleccionarem els que poden fer servir aquest viver. En principi, els deixem un any, un curs, perquè puguin utilitzar aquest espai de forma gratuïta, sense pagar electricitat o internet, i puguin així muntar la seva pròpia empresa”.

El contenidor va arribar fa quatre anys des del port de Barcelona a l’IES Provençana i des de llavors, amb la pandèmia per mig, aquest projecte de transformació en el que han participat més de 100 alumnes del centre ha estat un curs aprenentatge i motivació per a tots ells.

Paco Sánchez ha destacat que “l’experiència ha esta fantàstica sobretot per la formació dels alumnes, perquè han vist que el que estudien i el que estan fent a l’aula és real i que tindrà després una utilitat social. Per a ells això és molt gratificant i fa que és motivin més en el projecte”.

La construcció es troba en un moment de canvi molt important, aquest sector és un dels que més emissions de CO2 aporta a l’atmosfera, per això cal canviar la manera de construir i dissenyar edificis i aquest projecte va en aquest camí. Aquest projecte ha comptat també amb la col.laboració d’altres centres d’FP, com el Martí i Pol de Cornellà o l’Institut de Treball de Lleida. La presentació del viver d’empreses es va fer a la sala d’actes de l’ES Provençana, i van assistir alumnes, professorat i diferents autoritats.